Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thứ năm, 27/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 249

8 nhiệm vụ trọng tâm của GD mầm non năm học 2015 - 2016

  8 nhiệm vụ trọng tâm của GD mầm non năm học 2015 - 2016

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015 - 2016.


Theo đó, nhiệm vụ chung của bậc học trong năm học mới là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ.


Phát triển mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.


Đồng thời hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn, tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.


Năm học 2015 - 2016, bậc học mầm non cần thực hiên 8 nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua; Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ; Đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;


Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163