Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thứ sáu, 10/12/2021, 13:54
Lượt đọc: 20

LỚP HỌC XANH

LỚP HỌC XANH

       Hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Lớp học Xanh” cho Cha mẹ học sinh/ Học sinh: 

          https://youtu.be/g9gpI1BsHfE

    https://pgdquan3.hcm.edu.vn/tin-tuc/quan-3-to-chuc-le-cong-bo-phan-mem-lop-hoc-xanh-ho-tro-an-toan-phong-chong-dich/ct/45327/431205#:~:text=Qu%E1%BA%ADn%203%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20L%E1%BB%85%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20L%E1%BB%9Bp%20h%E1%BB%8Dc%20xanh%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20an%20to%C3%A0n%20ph%C3%B2ng%2C%20ch%E1%BB%91ng%20d%E1%BB%8Bch%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%202021%2D2022

Tác giả: admin
Nguồn tin: Trường Mầm non 2

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163