Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thứ tư, 9/2/2022, 15:22
Lượt đọc: 16

Diễn tập Phương Án Phòng Chống dịch Covid 19

     Để chuẩn bị tốt công tác đảm bảo an toàn đón trẻ trở lại trường , Trường Mầm non 2 đã giả định nhiều tình huống khi có ca nghi nhiễm Covid 19 tại trường. 

    Ngày 08/02/2022, các Tổ An toàn Covid đã tổ chức diễn tập các tình huống giả định trong Phương án Phòng chống dịch Covid 19 của nhà trường. Một số hình ảnh của buổi diễn tập :

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH Ở LỚP MẦM 2

 tinh_huong_gia_dinh_lop_mam_2_102202216.pdf

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH Ở  LỚP CHỒI 1

 tinh_huong_gia_dinh_lop_choi_1_102202216.pdf

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH Ở  LỚP LÁ 1

 tinh_huong_gia_dinh_lop_la_1_102202216.pdf

 

 

Tác giả: admin

88