Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thứ năm, 29/10/2015, 0:0
Lượt đọc: 258

TẬP THỂ KHỐI VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2015-2016

TẬP THỂ KHỐI VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2015-2016

 

Ban Giám Hiệu:

Bà Trần Minh Kiều Minh

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ: Cử nhân Quản lý

 

Bà Lê Thị Bạch Trinh

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Cử nhân Quản lý

 

Bà Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Cử nhân Quản lý

 

Nhân viên văn phòng:

Bà Đỗ Đặng Đông Phương Thanh Ngọc

Chức vụ: Kế toán trưởng

Trình độ: Kế toán Hành Chính Sự Nghiệp

 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Nhân viên Văn thư

Trình độ: Tài chính kế toán

 

Bà Nguyễn Nhân Ái

Chức vụ: Nhân viênY tế

Trình độ:Điều dưỡng

 

Ông Đinh Trọng Vĩnh Lộc

Chức vụ: Bảo vệ

 

Ông Lương Tài Hỷ

Chức vụ: Bảo vệ

 

88