Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
Thứ năm, 11/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 317

HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018- 2019

 

 

CHÀO CỜ

 

 

 

TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

 

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

 

 

BÁO CÁO HỘI NGHỊ

 

 

KHEN THƯỞNG TỔ - BỘ PHẬN CÔNG ĐOÀN XUẤT SẮC

 

 

KÝ KẾT HỘI NGHỊ

 

 

 

THƯ KÝ HỘI NGHỊ ĐỌCTOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT -  TẬP THỂ BIỂU QUYẾT

 

 

TẬP THỂ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG VỚI ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 3

Tác giả: CÔNG ĐOÀN
Nguồn tin: CÔNG ĐOÀN MẦM NON 2

Tin cùng chuyên mục

88